pompy membranowe all-air

Charakterystyka materiałów

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW TEMPERATURA PRACY
min max
NBR Ogólnego przeznaczenia. Wykazuje dobrą odporność na rozpuszczalniki, oleje, wodę oraz ciecze hydrauliczne. Nie powinien być stosowany do rozpuszczalników wysoce polarnych, tj. aceton, MEK, ozon, węglowodory chlorowane i nitrowane. 30°C 90°C
EPDM Bardzo wysoka wodoodporność i odporność chemiczna. Nie jest odporny na oleje i rozpuszczalniki, ale może być stosowany do ketonów i alkoholi. -40°C 120°C
PTFE chemicznie obojętny, praktycznie nieprzepuszczalny. Niewiele znanych jest związków wchodzących w reakcję z teflonem - ciekłe metale alkaliczne, wrzący lub gazowy fluor oraz kilka fluorowcopochodnych, tj. trójfluorek chloru czy dwufluorek tlenu, które uwalniają fluor w wyższej temperaturze, -37°C 120°C

PE (polietylen) jest materiałem bardzo twardym, niezmiernie odpornym na zużycie, o małej pojemności absorpcyjnej wody oraz wykazującym dobrą odporność chemiczną. Jedynie silne utleniacze, takie jak kwas azotowy, oleum czy halogeny mogą go uszkodzić. PE konkuruje z PP (polipropylen), który jest często stosowany w produkcji pomp. Pod względem chemicznym i termicznym, praktycznie nie ma żadnych różnic pomiędzy obydwoma tworzywami. Jednakże podobieństwa kończą się, gdy weźmiemy pod uwagę właściwości mechaniczne. Pomiary oparte na metodzie wodno-piaskowej dowodzą, że odporność na ścieranie PE jest 7 razy większa niż PP, a nawet 1,6 razy większa niż stali. PE jest oczywiście również bardziej odporny na zniszczenia niż aluminium czy żeliwo. Wysoka odporność na ścieranie odgrywa znaczącą rolę w wielu zastosowaniach (np. kąpiele wytrawiające w przemyśle galwanizacyjnym, farby drukarskie, zawiesina cytrynianu stosowana w mokrym odsiarczaniu, masy ceramiczne i szkliwa w przemyśle ceramicznym. PTFE jest polimerem termoplastycznym tetrafluoroetylenu. Posiada gładką powierzchnię i bardzo maty współczynnik tarcia, jest obojętny fizjologicznie, może być stosowany w szerokim zakresie temperatur i wykazuje praktycznie uniwersalną odporność chemiczną. Jednakże czysty PTFE wykazuje słabą odporność na ścieranie i tendencję do płynięcia na zimno.

Minimalne i maksymalne temperatury wyznaczają granice, w których materiały mogą być stosowane. Temperatury użytkowania w połączeniu z ciśnieniem wpływają na długotrwałość komponentów pomp membranowych.

Nie należy oczekiwać maksymalnej żywotności przy granicznych wartościach temperatur!