pompy membranowe all-air

Dobór rozmiarów pompy

JAK DOBRAĆ ROZMIAR POMPY?

  • Wprowadź wymaganą wydajność [l/min] oraz ciśnienie podnoszenia
    (przykład: wydajność 50 l/min przy ciśnieniu 4 bar)
  • Określ przybliżone zapotrzebowanie ciśnienia i objętości powietrza
    (przykład: zapotrzebowanie równe 0,40 Nm3/min przy ciśnieniu 6 bar)
przykład dobór pompy

Charakterystyka dla pompy z przyłączem 1" oparta na testach przy użyciu wody o temperaturze 20°C