pompy membranowe all-air

Obniżenie wydajności pompy

Lepkość cieczy ma wpływ na wydajność pompy.

Wydajność pompy ujęta na charakterystykach pracy odnosi się do wody (1cPs).

Wartość ta musi być odpowiednio przeliczona, gdy tłoczone medium posiada większą lepkość. Wydajność konstrukcyjna może zostać odczytana bezpośrednio z poniższego diagramu, co pozwala na dobór odpowiedniego rozmiaru pompy.

Poniższy przykład oparty jest na następującym założeniu: wymagana wydajność pompy wynosi 200 l/min, lepkość medium jest równa 2000 cPs. Linia przerywana przecina oś wydajności konstrukcyjnej przy 248 l/min.