pompy membranowe all-air

Wytyczne odnośnie instalacji

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się zainstalowanie tłumika pulsacji po stronie tłoczenia pompy. W celu zmniejszenia naprężenia przewodów oraz przyłączy pompy zaleca się stosowanie przewodów giętkich po stronie zasysania i tłoczenia, a także do przyłączy sprężonego powietrza.

wytyczne instalacji pompy

wytyczne odnośnie instalacji pompy

1) Połącz zawór przepływu i zawór ściekowy z otworem wylotu cieczy w pompie.

2) Połącz zawór konserwacyjny z otworem wlotowym cieczy w pompie.

3) Podłącz przewód giętki do zaworu po stronie wlotu oraz do zaworu po stronie wylotu pompy.

4) Przewód giętki po stronie wlotu oraz po stronie zasysania należy umieścić w odpowiednich naczyniach